Text Size:
High contrast:
  • White/Black
  • Standard

Current Style: Standard

INFORMACJE O OŚRODKU

Niebo jest jedynym ośrodkiem w Leicester oferującym bezpłatne porady, pomoc i wsparcie  osobom potrzebującym z Europy Środkowej i Wschodniej  z poniższych krajów : Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa , Litwa , Polska, Słowacja i Słowenia . Staramy się również pomóc obywatelom Bułgarii i Rumunii  jeżeli nasze umiejętności językowe nam na to pozwalą . Nasz personel  porozumiewa się w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Ośrodek Niebo jest częścią organizacji charytatywnej LCPT, która oferuje porady i pomoc socjalną,  reprezentuje klientów w kwestiach związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych i praw do uzyskania świadzeń opieki społecznej  a także oferuje pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego iuzależnieniami, ktorzy naruszyli prawo.

 

Nasze działania są skierowane na rozszerzenie perspektyw zatrudnienia naszych klientów, poprawie dostępu do służby zdrowia , zmniejszeniu bezdomności i poprawy sytuacji mieszkaniowej i bytowej oraz szerszego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

Oferujemy pomoc w poniższych dziedzinach:

bezdomność, powrót do kraju, trudna sytuacja mieszkaniowa, organizowanie dokumentów, bezrobocie, dostęp do świadczeń socjalnych, potrzeby edukacyjne , trudności w dostępie do usług, dyskryminacja, problemy zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnienia (alkohol i narkotyki), kwestie prawne, bariery językowe , izolacja społeczna i przemoc w rodzinie.
 

Oferujemy spotkania indywidualne, sesje z psychologiem (dla bezdomnych), prowadzimy klub szukania pracy i lekcje angielskiego skierowane na  podszkolenie gramatyki i słownictwa związanego zatrudnieniem,  organizujemy także sesje CV i prezentacje dotyczące zdrowia.

Jak się z nami skontaktować:
 
Telefonicznie : 0758 5975700 po poradę lub w celu umówienia się na wizytę.
Od poniedziałku do piątku 09:30 - 16:30 

Akceptujemy bezpośrednie skierowania  i skierowania od innych organizacji.  Formularz skierowania można pobrać z naszej strony internetowej :

www.lcp - trust.org.uk